Hem Min spellista Vi mår bra av musik! Favoritmusik YouTube Kontakt

Under de år jag själv åkt runt och sjungit på äldreboenden, gruppboenden och dagverksamheter har jag sett vilken positiv

inverkan musiken haft - både på boende och personal.

Det verkar som om det här är uttryck för åtminstone två olika

slags grundläggande behov som vi människor har:

a) Vi mår bra av musiken i sig

b) vi mår också bra av att samlas och sjunga i en grupp.

Glädjande nog fungerar musiken lika bra bland både unga och gamla - och likaså bland både friska och sjuka.

Många av mina egna slutsatser kring hur sång och musik påverkar oss har jag fått vetenskapligt bekräftade av professor Töres Theorell genom hans bok Noter om musik och hälsa.

Anders Berglund