Hem Min spellista Vi mår bra av musik! Favoritmusik YouTube Kontakt

Favoritmusik

Barndomens musik - vårt musikarv

Det verkar som om den musik vi minns bäst när vi

blir riktigt gamla och glömska är de sånger vi hörde

i barndomen och i skolan.

Den här musiken valde vi inte själva.

Det var föräldrar, lärare och andra vuxna

som bestämde över vår musikvärld.

Därför kan man säga att det här är vårt musikarv

- den del av vår sångskatt som vi har gemensam

med vår föräldrageneration.

Ungdomsåren - nu väljer vi själva

Ungdomsårens musik intar en särställning i vårt musikaliska minne. Det är nu de allra flesta aktivt börjarvälja sin musik.

Just den här musiken vi mötte i ungdomen är en

viktig del av vår personlighet. Det kännssom om

det är vår egen musik - även om vi vet att vi delar

den med många andra som råkade vara unga just

när vi själva var det!

 

Favoritmusik är en kortfattad "musikjournal" till hjälp

för sökandet efter personlig önskemusik. Det är inte så lätt...

* Den som vill och kan sammanfattar sina egna musikval själv.

* Den som behöver hjälp kan få det i en grupp ​tillsammans med andra.

   Klicka på häftet för att läsa det!

           

    

Det kan komma en dag när vi själva inte längre kan ge uttryck för våra musikaliska önskemål.

Då kan anhöriga och/eller personal ha stor nytta av dokumentet.

Det i sin tur för det goda med sig att den som avskyr dansbandsmusik men älskar jazz kan få

lyssna till Ella Fitzgerald i stället för Vikingarna eller Schytts (och vice versa).

Alla gamla människor gillar inte dragspel - Elvis Presley, Bruce Springsteen, Bob Dylan och

Beatles har tusentals trogna lyssnare som säkerligen inte kommer att nöja sig med att lyssna

på Calle Jularbo och Göingeflickorna.

Dokumentet skapar en möjlighet för var och en av oss att kunna få höra "min favoritmusik" hela livet.

* Dragspel, schlager, jazz, klassiskt eller visor - här är alla val rätt och inga val är fel.

* Det finns ingen bättre eller sämre musik - det finns bara den musik vi själva vill höra.

                                                                *******