Hem Min spellista Vi mår bra av musik! Favoritmusik YouTube Kontakt
Vad händer i kroppen? Hjärnan och musiken Genvägen Thalamus och Amygdala Ormen och slangen

Vad händer i kroppen?

Vad händer egentligen i kroppen när vi lyssnar till musik vi tycker om?

Det är faktiskt en massa bra saker.

Det vanligaste måttet är att studera pulsfrekvensen. Vid rätt sorts lugnande musik sänks pulsen - och vi slappnar av.

Om vi i stället lyssnar till glad och gärna också välbekant musik händer det andra saker med oss. Först aktiveras flera centra i hjärnan - och det i sin tur leder till att andra delar av kroppen också stimuleras.

Det sker en aktivering av kroppens endorfiner, en ökning av blodets koagulerbarhet och till på köpet en ökning av immunförsvarets aktivitet.

Genom musikens förmåga att nå centrala hjärnfunktioner, även i en skadad hjärna, har sjukvården fått möjlighet att använda musik på flera olika vårdområden:

* inom demensvården

* behandling av strokepatienter

* behandling av förståndshandikappade personer

* smärtlindring

* i samband med operationer

Hjärtats nyckel heter sång är namnet på en av Evert Taubes vissamlingar. Det är en mycket välfunnen titel. Få saker kan som sång och musik väcka känslor och skapa gemenskap. Med hjälp av välbekanta sånger kan vi sprida glädje och väcka minnen.

Ofta kan vi också nå människor som det är svårt att få kontakt med på annat sätt. Inte minst bland människor med demenssjukdomar finns det många som kan ha stor glädje

av att träffas och sjunga välbekanta visor tillsammans. Frågan är om det inte finns en reservnyckel

till hjärnan också på samma nyckelknippa?”

Det här är förstås både rätt och fel!

Forskningen visar att vi inte alls sjunger för hjärtat - utan för hjärnan!

Ljudimpulsen når först kopplingsstationen Thalamus, som ligger centralt placerad inne i hjärnan.

Thalamus skickar sedan impulsen vidare i hjärnan längs två olika vägar:

1) Dels skickas den en längre väg till den överordnade hjärnbarken och till flera 

    andra centra i hjärnan.

2) Dels skickas den via sin snabbkoppling direkt till Amygdala som hanterar våra känslor.

    Hit når impulsen långt innan (bråkdelar av en sekund) den nått vårt medvetande i stora hjärnan.

Hjärta och hjärna

Vi skulle kunna säga att musiken har en egen liten lönndörr som leder direkt till vårt känsloliv.

Men den leder (förstås) inte till hjärtat, utan till hjärnan.

Så den gamla schlagertexten:

Får jag låna nyckeln Ann-Marie

till ditt hjärtas lilla lönndörr

Borde alltså ändras till:

Får jag låna nyckeln Ann-Marie

till din hjärnas lilla lönndörr

Musik har en unik förmåga att ta en genväg in till oss - utan att besvära vårt intellekt

i någon högre grad. Det verkar kanske lite egendomligt, men är i själva verket alldeles utmärkt!

Det betyder nämligen att även om våra hjärnor är lite skadade träffar musiken vårt känsloliv utan

att behöva beröra intellektet. Via den här genvägen kan musiken nu aktivera många hjärnfunktioner som vi inte skulle ha nått om vi gått den långa vägen.

Det låter förstås lite trevligare att sjunga för hjärtat än för Amygdala, men ändå...